Dámy mají přednost

Tento výrok platí nejen u pouštění do dveří nebo podávání jídla, ale také v případě odchodu do penze. Zvýhodnění žen s dětmi je asi tím hlavním, které v této oblasti můžeme najít. Ženy, které měly v životě na práci nejen své zaměstnání, ale také zplození a výchovu svých potomků, odcházejí do penze o ...

Read More