Jste-li vlastníkem pouze jednoduchého kanalizaního zařízení, které je vybaveno pouze žumpou nebo septikem, vyžaduje toto poměrně nenáročnou péči. Kde je do objektu zaveden vodovod a odpadní voda je odvedena do žumpy, je nutné plnění žumpy kontrolovat a včas zajistit její vyvezení. I k tomu volejte nás – čištění kanalizace.
Při takovém uspořádání se musí pečlivě dbát na správnou funkci všech vodovodních uzávěrů tak, aby unikající voda případně nezaplnila předčasně celou žumpu. Jednou až dvakrát ročně je nutné odvést obsah žumpy nebo kaly ze septiku prostřednictvím čistění kanalizace.

Víte, kdy nechat vyvézt váš septik?

Septik se má čistit prostřednictvím čištění kanalizace, jakmile úroveň kalu dosáhne třetiny hloubky v první komoře.