Většina motoristů má alespoň základní přehled o technických specifikacích vozidel, které se zpravidla vztahují na výměny provozních kapalin, pneumatik, osvětlovací techniky apod. Podle statistických průzkumů je ale mezi námi velké procento těch, kteří o motorovém oleji ví jen to, že se lije do motoru, a že tam má být takový, který doporučuje výrobce vozu.
motor vozu.jpg

Jaké množství oleje nalévat do motoru

Pochopitelně není tajemstvím, že k měření množství oleje v motoru slouží dvě rysky – spodní a horní hranice. Že by oleje nemělo být málo, není třeba vyzdvihovat, ale co se stane, když je ho tam naopak hodně? Horní vyznačená ryska hladiny oleje počítá s jistou rezervou, výrobci motorů totiž uvažují tak, že řada lidí je nedůsledná, někteří jsou lemplové, a často horní rysku přelijí a oleje je v motoru více. Pokud je přelití ovšem velmi výrazné (někdo si řekne „radši z pilnosti naliju víc“), dojde k tomu, že otáčející se kliková hřídel olejovou náplň doslova našlehá do pěny, a ta pak přestane optimálně mazat. Paradoxně tak dojde k zadření motoru a jeho poškození je podobné, jako kdybychom olej v motoru téměř neměli vůbec.
motor v muzeu.jpg

Městský provoz

Je známo, že motor je nejvíce opotřebováván v městském provozu, kde se jezdí na kratší tratě systémem vypínání motoru na křižovatkách a v kolonách (start-stop). Motor je v největší zátěži právě v okamžiku jeho startu a krátce po něm, kdy není dostatečně mazán, protože se olejová směs ještě nedostala do všech jeho částí. Nejvíce mu naopak svědčí, když pracuje v optimálních otáčkách, dostatečně zahřátý na provozní teplotu, a tím pádem je dobře mazaný. Právě do městských provozů a častých startů a krátkých úseků (denní popojíždění na nákupy apod.) se hodí přidávat do olejových směsí tzv. magnetické, nebo titanové částice. Ty ulpívají spolu s olejovou vrstvou na stěnách kovových součástí a napomáhají mazání ve chvíli, kdy ještě není krátce po startu dostatečný tlak oleje, aby do všech záhybů pronikl.

Minerální, nebo syntetiku

Zjednodušeně řečeno, syntetické oleje jsou více rafinované, tedy prošly delším destilačním cyklem, a mají tudíž zpravidla delší životnost. Znamená to, že se mohou měnit v delších časových intervalech. Jsou ovšem podstatně dražší. V zásadě platí nepsané pravidlo, že moderní vozy vyžadují již plně syntetické oleje, zatímco u těch starších vystačíte i s těmi minerálními.