Nejzákladnější definice, kterou najdete je, že je to zvyšování hladiny průměrné úrovně cen všech statků a služeb v průběhu delšího období. Opačný proces je deflace, která se vyznačuje poklesem cenové hladiny.  Zjednodušeně to znamená zdražování.
chlap s lopatou
Proč je tak špatná?
·         Komplikuje vývoj hospodářství jako celku a život ekonomických subjektů
·         Zásadní pokles kupní síly peněz
·         Má tendenci k přerozdělování ekonomické hodnoty v neprospěch věřitel a ve prospěch dlužníku
·         Doplácejí na ní všechny firmy i domácnosti → příjmy rostou pomaleji než inflace. Dochází k snížení kvality života.
Měří se velice jednoduše, zjistí se průměrná cena produktů v obchodech a dále se porovnává se ceny z předchozích období
·         Dobře, tak už chápete, co to vlastně je, ale co ty další pojmy? A jak se dělí?
o   MÍRA = jedním z ukazovatelů, které vypovídají o stavu ekonomiky určité země. Čím větší je míra, tím vyšší je v ekonomie nerovnováha
§  Vysoká míra znehodnocuje úspory, zhoršuje schopnost peněz plnit funkci míry a uchovatele hodnoty a snižuje reálné mzdy
o   STAGLACE = poprvé se objevila v 70. letech 20. století. Dochází při ní k vysoké míře nezaměstnanosti
·         Formy
o   Mírná → do 10%

  • → výrazněji nenarušuje ekonomický život
  • → nemá příliš negativní důsledky pro funkce peněz jako míry a uchovatele hodnot

o   Pádivá → desítky a stovky procent ročně

  • → vyvolává již značně ekonomické náklady a celkově se snižuje ekonomická výkonnost
  • → způsobuje významné přerozdělování důchodů ve společnosti
  • → příznak nezdravého ekonomického vývoje

svěrák a peněženka
o   Hyperinflace → míra inflace, která se pohybuje kolem tisíců a desetitisíců i milionů procent ročně
→ vyvolává závažné problémy hospodářského života
→ peníze přestávají plnit své funkce
→ ekonomické subjekty je přestávají přijímat a snaží se je nahrazovat jinými aktivy (zlato, zahraniční měna)
Tak už je to jednoduší? Ekonomika není složitá věda, ale někdy se jí špatně porozumí.