Na druhou stranu to zas nepřináší žádné extra výdělky. V současné době ovšem existuje i tzv. „doplňkové penzijní spoření“, které sice může nabídnout vyšší zisk, ale ten zas vyvažuje určité riziko. Klientům navíc hrozí i situace, že mohou na doplňkovém spoření i prodělat.
pokladnička ze sklenice
Přesto se řada lidí rozhodla spořit touto formou peníze a ukládat je do účastnických fondů, které jsou podmnožinou několika penzijních institucí. Na prvním místě v počtu klientů je penzijní společnost České spořitelny, kde si ukládá finanční prostředky více než dvě stě tisíc lidí.
Klient se při zřizování doplňkového spoření rozhoduje, kolik peněz zainventovat, a s jakým výnosem. Platí tu přímá úměra rizika – čím vyšší případný výnos, tím je vyšší i míra rizika. Riziko je obecně nižší v případech, kdy s doplňkovým spořením začínají mladí lidé, kteří mají ještě život před sebou.
pohled na otazníky

Doplňkové penzijní spoření

Nové doplňkové spoření je navíc podporováno státem. Jednak je možné uplatnit slevu na dani při pravidelných měsíčních platbách nad limitem 3000 Kč, tedy konkrétně výši daňového základu, a pak je tu měsíční výše státní podpory činí až 230 Kč. Každý klient může také změnit společnost, kam peníze ukládá, a tím pádem lépe své úspory zhodnocovat. Zajistit si doplňkové spoření může také každý, kdo již střádá v klasickém systému penzijního připojištění.
Zajímavé by bylo hodnotit penzijní finanční instituce i z hlediska výnosů z doplňkového spoření. Nejlépe na tom je Conseq, je to možná dáno tím, že ji využívá méně klientů a tím má společnost vyšší manipulační prostor pro způsob vyššího zhodnocování výnosů. Velký podíl na úspěchu má také její účastnický akciový fond, podle posledních analýz dosahoval výnosů kolem 15 %. Jako druhá nejúspěšnější se na žebříčku společností umístila NN Penzijní společnost. Ta je také menším subjektem a podle analýz nabízela za uplynulý rok 2017 zhodnocení investic až 24 procenty (s průměrným zhodnocením více než třemi procenty). Na třetím místě, což není až tak překvapivé, je penzijní společnost České spořitelny, ta má průměrné zhodnocení investic 1,25%.