Podle statistických údajů se každý z nás alespoň jednou v životě musel někam stěhovat. Tato procedura se odehrává buď ve scénáři specializované firmy, anebo ji zvládáme sami, s pomocí přátel, případně vlastní rodiny. Kromě přesunu předmětů z místa bydliště na nové působiště se však někdy potýkáme i s likvidací pozůstalosti.
stěhování po dálnici

Vyklízení bytových a nebytových prostor

V životě se stávají události příjemné, ale i takové, co bychom nejraději co nejrychleji překlenuli. Mezi ně se počítá úmrtí blízké osoby a následné zařizování pohřebního obřadu a také vyklizení pozůstalosti. Zpravidla se stává, že z bytu po seniorech se většina starého nábytku a bytových doplňků nebo spotřebičů ocitá na sběrných dvorech. Podobná situace může nastat při koupi nemovitosti či bytu, kde původní majitel zanechal ať už záměrně, nebo jen z nedbalosti, některé vybavení, např. koberce, odložené předměty ve sklepě, stavební materiál a sutiny apod.
Sběrný dvůr je v takovém případě ideální místo, kam všechny nepotřebné věci umístit. Rozhodně neriskujte odkládání čehokoli na černou skládku, nejen že jsou za takové jednání tučné pokuty, ale máte pak z ostudy ušitý kabát a navíc můžete ohrozit zdroje spodních vod, nebo jiným způsobem poškodit životní prostředí.
žena nese papírovou krabici
Vyklízení bytů je také standardní služba, kterou za vás mohou provést zaměstnanci specializovaných firem, ale pokud zvládnete tuto proceduru sami, můžete výrazně ušetřit i tehdy, zajistíte-li odvoz věcí vypůjčeným vozem z půjčovny dodávky Brno.
Služba vyklízení bytů a nebytových prostor vás vyjde podle rozsahu celé akce zhruba na pět až sedm tisíc korun, záleží pochopitelně také na umístění bytu (poschodí, výtah, vzdálenost od sběrného dvora). Výhodou vyklízení svépomocí je však časová flexibilita, podmínkou je pouze zajistit si parkovací místo, navíc při třídění předmětů můžete objevit něco, na čem vám záleží, a co by nemuselo skončit na skládce odpadků.