Pocit, jaký máme z jednání kohokoli kolem nás, je vnitřní hlas intuice. Vnitřní pocit také mnohdy napoví o kvalitách služeb autoškoly v Praze, a abychom jej mohli nechat plně rozvinout, potřebujeme k tomu být důkladně informováni přímo na místě osobně. Vybrat vhodnou autoškolu jako kandidáta pro výuku a získání řidičského oprávnění bychom tedy měli sami, nikoli přes zprostředkovatele, anebo pouze online, elektronicky. U osobního jednání získáte přehled, jak vypadají výukové prostory, jaké je jejich vybavení, jaká vozidla jsou k dispozici, jací jsou instruktoři atd.

jízda na cvičišti

Ověřte si zákonná fakta – každá autoškola musí ze zákona zajistit celkem 28 praktických jízd, každá z nich je dlouhá, jako jedna vyučovací hodina ve škole, tedy 45 minut. Dále se vyučuje forma poskytování první pomoci při autonehodě, což zabere jednu vyučovací hodinu (opět 45 minut) a celkem deset vyučovacích hodin se budete věnovat teoretické přípravě znalostí dopravních předpisů a základní technické údržby a provozu vozidla.

cvičiště v autoškole

Recenze na základě vlastních zkušeností – vlastní zkušenost je nejlepší rádce a řada lidí se tak může pochlubit velice jasnými argumenty, které jsou prožité, a nejsou pouhou teoretickou fikcí. Lidé na různých recenzích včetně sociálních sítí vám mohou velmi dobře poradit, ale samozřejmě nesmíte být naivní a číst recenze přímo na webových stránkách příslušné autoškoly, ale zveřejněné na nezávislých zdrojích.

Nenechávejte nic na poslední chvíli – výhodné je rozhodnout se o výuce pro řidičské oprávnění ve značném předstihu, a to tak, že začnete s teoretickou přípravou ještě před vstupem do autoškoly. Můžete si třeba měsíc či dva měsíce před tím stáhnout dopravní předpisy a zkušební testy a sami se vzdělávat a procvičovat. Celý průběh výuky pak bude snazší a můžete se lépe soustředit i na praktické jízdy, když budete znát předpisy i dopravní značení a nebudete muset nad nimi složitě přemýšlet.