Uniká Vám voda a nevíte kde a koho zavolat? Právě pro Vás je určen tento článek.

Detekce úniku vody

Pokud se stane, že někde voda uniká, je zapotřebí zavolat odborníka na vodovodní řad, který najde místo, odkud voda uniká ať už z podlahového topení, z rozvodů vytápění nebo jednoduše z prasklého potrubí. Odborník nejen, že tato místa najde, ale vyřeší i netěsnost potrubí ať už se jedná o netěsnost vodovodního potrubí nebo kanalizačního systému, případně odpadního potrubí.

Únik vody

Jak vyřeší netěsnost?

Netěsnost potrubí se řeší několika metodami:

 • pomocí plynu H2 (vhodné pro plastové potrubí a rozvody domů),
  • potrubí se naplní plynem (směs 5% vodíku a 95% dusíku) a snímacím zařízením odborník určí místo poruchy,
  • využívá se ve venkovních i vnitřních prostorech,
  • výhody: řešení netěsnosti u plastových přípojek, v rozvodech s nižším tlakem, pomocí přesného určení úniku vody nemusí být celá domácnost rozkopaná, pouze určitá oblast kolem místa úniku
 • pomocí poslechové tyče hykron (využití u sanitárního zařízení a topení).
  • výhodou je, že se vše řeší poslechovou metodou přes hykron.
 • korelační metoda (metoda akustické korelace),
  • vyhledává hluk způsobený poruchou potrubí.
 • endoskopie (používá se u průzkumu podlah a stěn),
 • elektroimpulsy (používá se všude tam, kde je provlhlý střešní plášť, protože přes mokrou střešní plochu prochází elektrický impulz k místu úniku vody),
  • použití v mokrém i deštivém počasí,
  • nedestruktivní zjištění poruchy.
 • metoda zaplavením (použití jen v některých případech, protože skrz potrubí projde zbarvená voda, která ukáže netěsnost).

Únik vody

Jak je vidět, možností pro detekci úniku vody je mnoho a vždy záleží na tom, v jakém prostředí k úniku došlo – podle toho odborník zvolí vhodný způsob detekování a odhalení trhliny. Své o tom ví oborníci z kanalizace-instalatéři, kteří si poradí s každou netěsností v domácnosti i mimo ni.