V této smlouvě si partneři mohou upravit budoucí majetkový režim. Jestli budou mít jako manželé majetek společný, co do společného majetku bude patřit, nebo naopak zda bude každý z nich vlastnit majetek odděleně.  Předmanželská smlouva se týká výhradně majetku, nelze jí upravovat např. to, kdo bude vychovávat po rozvodu děti či jaká bude výše výživného.
pár pouta
Manželé, kteří se vzali a žádnou předmanželskou smlouvu uzavřenu nemají, jsou v takzvaném zákonném majetkovém režimu. Po svatbě u nich vzniká společné jmění manželů, majetek, který po svatbě nabyli, ale také dluhy. Výjimku tvoří majetek osobní potřeby, dědictví nebo dary, ale také velký dluh, kdy s uzavřením půjčky druhý z manželů nesouhlasil.
Ve smluveném majetkovém režimu jsou manželé, kteří nechtějí mít společné jmění manželů nebo jej chtějí do jisté míry změnit a uzavřou za tím účelem smlouvu.
Možností jak zákonný majetkový režim změnit, je několik. Nejčastěji používaným je režim oddělených jmění, kdy každý z manželů má i po svatbě svůj majetek a svoje dluhy. Chtějí-li manželé do společného jmění přidat nebo z něj vyjmout něco, co neupravuje zákonný majetkový režim, mají možnost společné jmění smluvně rozšířit nebo zúžit.
Předmanželská smlouva, jak z jejího názvu vyplývá, musí být sepsána před svatbou, formou notářského zápisu. Začíná platit dnem sňatku.
pár svatba
Lidé volí možnost uzavření předmanželské smlouvy většinou v případech, kdy už třeba rozvodovým řízením jednou prošli a nepříjemné tahanice o majetek nechtějí znovu zažívat. Chtějí být nezávislí a mít případný další rozvod mnohem snazší. Významná je i ochrana před dluhy, v případě, že jeden z partnerů již dluhy má nebo podniká.
Uzavření předmanželské smlouvy může být zbytečné v případech, kdy žádný ze snoubenců nedisponuje větším majetkem, není účasten žádného rizikového podnikání a nemá nebo nehodlá si brát neuvážené vysoké půjčky.

5/5 - (1 vote)